x
Zəmanət Və Qayıdış Şərtləri

İSTEHLAKÇI HÜQUQLARI - İMTİNA ETMƏ-QAYTARILMA ŞƏRTLƏRİ

 

Ümumi:

İstifadə etdiyiniz bu web səhifəsinden elektronik mühitdə sifariş verdiyiniz təqdirdə, sizə təqdim edilən ilkin məlumatlandırma formunu ve məsafəli satış müqaviləsini qəbul etmiş sayılırsınız.

Alıcılar, satın aldıqları məhsulun satış ve çatdırılması ilə bağlı olaraq 1113 saylı istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU  hökmləri ilə qanunlara tabedir.

Məhsulun çatdırılma haqqı kompaniya müddətində MODADUNYAM digər hallarda alıcılar tərəfindən ödəniləcək.

Satın alınan hər bir məhsul, 30 günlük müddəti keçməmək şərti ilə alıcının göstərdiyi ünvandakı şəxs ve ya təşkilata çatdırılır. Bu müddət ərzində məhsul alıcıya çatdırılmasa, sifariş avtomatik ləğv ləğv edilir.

Satın alınan məhsul, eksiksiz ve sifarişdə göstərilən xüsusiyyətlərə uyğun ve əgər varsa zəmanət talonu, istifadə qaydası kimi sənədlərlə birgə təslim edilməlidir.

Satın alınan məhsulun satılmasının mümkün olmadığı halda, satıcı bu halı təsbit etdiyi vaxtdan 3 gün ərzində yazılı olaraq alıcıya bu halı bildirməlidir. 3 gün ərzində də toplam məbləğ Alıcı’ya geri odənilməlidir.

 

KREDİT KARTINDAN İCAZƏSİZ İSTİFADƏ İLƏ EDİLƏN ALIŞ-VERİŞLƏR:

Məhsul təhvil verildikdən sonra alıcının ödəniş etdiyi kredit kartından icazəsiz şəxslər tərəfindən istifadə edildiyi və satılan məhsulun qiymətinin müvafiq bank və ya maliyyə qurumu tərəfindən Satıcıya ödənilmədiyi müəyyən edildikdə, Alıcı 3 gün ərzində müqavilədə nəzərdə tutulmuş məhsulu çatdırılma dəyəri SATICIYA aid olmaqla SATICIYA qaytarılmalıdır.

 

FORS-MAJOR HALLARDA MƏHSUL VAXTINDA ÇATDIRILMAZSA:

Satıcının qabaqcadan görə bilmədiyi və məhsulun vaxtında çatdırılması mümkün olmayan fors-major hallar baş verərsə, bu barədə Alıcıya məlumat verilir. Alıcı sifarişin ləğv edilməsini, məhsulun oxşar məhsulla dəyişdirilməsini və ya maneə aradan qaldırılana qədər çatdırılmanın gecikdirilməsini tələb edə bilər. Alıcı sifarişi ləğv edərsə; Əgər ödənişi nağd şəkildə həyata keçiribsə, bu haqq ləğv edildiyi gündən 14 gün ərzində ona nağd şəkildə ödənilir. Əgər alıcı ödənişi kredit kartı ilə edibsə və onu ləğv edibsə, məhsulun qiyməti bu ləğvdən sonra 14 gün ərzində banka qaytarılacaq, lakin bankın 2-3 həftə ərzində alıcının hesabına köçürməsi mümkündür.

 

ALICININ MƏHSULU KONTROL ETMƏ ÖHDƏLİYİ:

Alıcı müqavilə bağladığı malları/xidmətləri qəbul etməzdən əvvəl yoxlayacaq; əyilmiş, qırılmış, cırıq qablaşdırma və s. zədələnmiş və qüsurlu mallar/xidmətlər yük şirkətindən alınmayacaq. Alınan mallar/xidmətlər zədələnməmiş və bütöv hesab edilir. ALICI malları/xidmətləri çatdırıldıqdan sonra diqqətlə qorumalıdır. Əgər geri götürmə hüququndan istifadə ediləcəksə, mal/xidmətlərdən istifadə edilməməlidir. Faktura məhsulla birlikdə geri qaytarılmalıdır.

Alıcı, satın aldığı əgər bir xidmətdirsə, bu 14 günlük müddət müqavilənin imzalandığı tarixdən başlayır.
 

LƏĞV ETMƏ HÜQUQUNDAN İSTİFADƏ:

Geri qaytarılacaq məhsullar qutusu, qablaşdırması və varsa standart aksessuarları ilə birlikdə tam və zədələnməmiş şəkildə çatdırılmalıdır.

QAYTARMA ŞƏRTLƏRİ

ALICInın təqsiri üzündən malın dəyərində azalma baş verdikdə və ya geri qaytarılması qeyri-mümkün olarsa, ALICI SATICInın itkilərini onun təqsiri miqdarında ödəməyə borcludur. Bununla belə, ALICI geri götürmə hüququ müddətində malların və ya məhsulların lazımi qaydada istifadəsi nəticəsində baş verən dəyişikliklərə və korlanmalara görə məsuliyyət daşımır.

Ləğv etmə hüququnun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar SATICI tərəfindən müəyyən edilmiş kampaniya limitindən aşağı düşməsi halında, kampaniya çərçivəsində istifadə edilən endirim məbləği ləğv edilir.

GERİ QAYTARILMASI MÜMKÜN OLMAYAN MƏHSULLAR

ALICInın istəyinə uyğun və ya açıq şəkildə şəxsi ehtiyaclarına uyğun hazırlanmış və geri qaytarılması üçün uyğun olmayan alt paltarları, çimərlik paltarları və bikini altları, makiyaj materialları, birdəfəlik istifadə məhsulları.

Tez xarab olma təhlükəsi olan və ya yararlılıq müddəti bitmə ehtimalı olan mallar, sağlamlıq və gigiyena baxımından geri qaytarılması üçün uyğun olmayan məhsullar.


Abunə  müqaviləsi ilə təmin edilənlərdən başqa məhsullar, qəzet və jurnallar kimi dövri nəşrlər, elektron daşıyıcılarda anında yerinə yetirilən xidmətlər və ya dərhal istehlakçıya çatdırılan qeyri-maddi mallar, audio və ya video qeydlər, kitablar, rəqəmsal məzmun, proqram təminatları, məlumat qeydləri və verilənləri saxlama Qurğuların, kompüter məsrəflərinin qablaşdırılması ALICI tərəfindən açılıbsa, Əsasnaməyə uyğun olaraq onları geri qaytarmaq mümkün deyil. Bundan əlavə, geri götürmə hüququnun müddəti bitməmişdən əvvəl, Əsasnaməyə uyğun olaraq, istehlakçının razılığı ilə başlanmış xidmətlərlə bağlı geri götürmə hüququndan istifadə etmək mümkün deyil.

Kosmetika və fərdi qulluq vasitələri, alt paltarları, çimərlik geyimləri, bikinilər, kitablar, kopyalana bilən proqram və proqramlar, DVD, VCD, CD və kasetlər və dəftərxana ləvazimatları (toner, kartric, lent və s.), açılmamış, yoxlanılmamış  paketlər geri qaytarıla bilər. , onlar bütöv və istifadə edilməmiş olmalıdır.

ALICI, ödəniş əməliyyatlarının kreditlə həyata keçirildiyi halda, kredit kartı sahibi bank ilə  arasında bağlanmış kredit kartı müqaviləsi çərçivəsində faizləri ödəyəcəyini və banka qarşı məsuliyyət daşıyacağını qəbul edir, bəyan edir və öhdəlik götürür. Bu halda müvafiq bank qanuni tədbir görə bilər; ALICIdan yaranacaq xərcləri və vəkillik haqqını tələb edə bilər və hər bir halda ALICI borcuna görə borcunu ödəmədiyi halda, ALICI, gecikmiş ödəməyə görə SATICInın çəkdiyi zərəri ödəyəcəyini qəbul edir.

Prepared by  T-Soft E-Commerce.