x
SATIŞ RAZILAŞMASI

SATIŞ RAZıLAŞMASI

Bütün istifadəçilər üzvlük əməliyyatlarını həyata keçirən kimi satış müqaviləsini oxuyub təsdiq etdiklərini qəbul etmiş hesab edilirlər. Satış müqaviləsi – TE-BA MMC ilə Müştəri arasında virtual mühitdə satış müqaviləsidir.

1 İS Bu müqavilənin mövzusu satıcının satdığı məhsulun satışı və alıcıya çatdırılması ilə əlaqədar istehlakçıların müdafiəsi haqqında 4077 nömrəli Qanun, aşağıdakı tələblər və satış qiyməti; O, tərəflər arasında məsafə müqavilələrinin yerinə yetirilməsinin prinsip və prosedurlarına uyğun olaraq hüquq və vəzifələri əhatə edir. Məqalə -

2 SATICI MƏLUMAT.................... Maddə -

3 ALıCı MƏLUMAT Bütün üzvlər: TE-BA MMC Şirkətinin e-ticarət mağazasına üzv olan bütün alıcılar modadunyam.com və alış-veriş edirlər. (bundan sonra alıcı və ya müştəri kimi nəzərdə tutulur). Maddə -

4. MÜQAVILƏ VƏ MƏHSUL HAQQıNDA MƏLUMAT: Mallar/Məhsullar və ya Xidmətlər; Növ, Miqdar, Marka / Model, Rəng, Miqdar, Satış Qiyməti və Ödəmə tərzi saytda qeyd olunduğu kimidir və bu vədlər alıcıya xəbər vermədən müxtəlif ola bilər.

5 ÜMUMI TƏMINAT 5.1 - ALıCı bəyan edir ki, 4-cü maddədə və çatdırılmada göstərilən müqaviləyə əsasən məhsulun əsas xüsusiyyətləri, satış qiyməti və ödəniş metodu haqqında bütün ilkin məlumatları oxumuş və məlumat vermişdir və elektron mühitdə lazımi təsdiq etmişdir.  

5.2 - Müqaviləyə tabe olan məhsul alıcıya və ya şəxsə və ya təşkilata hər bir məhsul üçün alıcının yaşayış yerinin uzaqlığından asılı olaraq ilkin məlumatda göstərilən ünvanda çatdırılmalıdır, qanuni 30 günlük müddəti aşmaması təmin edilmişdir.

5.3 - Əgər müqavilə üzrə nəzərdə tutulan məhsul alıcıdan başqa şəxsə və ya təşkilata çatdırılmalıdırsa, satıcı şəxs və ya təşkilatın çatdırılmadan imtina etməsi üçün məsuliyyət daşıya bilməz.

5.4 " SELLER ,  müqavilə üzrə nəzərdə tutulan məhsulun tam, sifarişdə göstərilən tələblərə uyğun və zəmanət sənədləri və istifadəçi kitabçaları ilə birlikdə çatdırılmasına cavabdehdir. Əgər varsa.

5.5 - Müqavilə əsasında məhsulun çatdırılması üçün bu müqavilə elektron qaydada təsdiq olunmalı və satış qiyməti alıcının üstünlük verdiyi ödəniş metodu ilə ödənilməlidir. Əgər hər hansı səbəbdən məhsulun qiyməti bank sənədlərində ödənilmirsə və ya ləğv edilirsə, SATıCı məhsulun çatdırılması öhdəliyindən azad edilmiş hesab edilir.

5.6 - Müvafiq bankın və ya maliyyə qurumunun icazəsiz şəxslər tərəfindən məhsulun alıcının təqsiri üzündən əmələ gələn və ya alıcının təqsiri nəticəsində əmələ gətirməmiş tərzdə icazəsiz şəxslər tərəfindən çatdırılmadan sonra alıcının kredit kartından haqsız və ya qanunsuz istifadə edilməsi nəticəsində məhsulun qiymətini ödəməməsi halında, ALıCı məhsulun özü və ya satış müqaviləsində nəzərdə tutulmuş şəxs və ya qurum tərəfindən ödənilmədikdə ALıCı məhsulun özü və ya satış müqaviləsində nəzərdə tutulmuş şəxs və ya müəssisə tərəfindən ödənilmədikdə 3  İş günü ərzində SELLER onu da göndərməli olur. Belə halda gəmiqayırma xərcləri alıcıya məxsusdur. 

5.7 - Əgər SATICI daşınmanın qarşısını alan, daşınmanın qarşısını alan hava müqaviməti, daşınmanın kəsilməsi kimi məcburi majeure və ya qeyri-adi vəziyyətlər səbəbindən məhsulu sual olunan müddətdə çatdıra bilmirsə, SATıCı bu barədə alıcıya xəbər verməyə borcludur. Bu halda alıcı öz sifarişini ləğv etmək, müqavilə üzrə tabe olduğu məhsulu öz həmkarı ilə əvəz etmək, əgər varsa, və/və ya çatdırılma müddətini əlillərin vəziyyəti aradan qaldırıncaya qədər təxirə salmaq hüququndan birini həyata keçirə bilər. Alıcı sifarişi ləğv etdiyi halda, SATıCı 7 gün ərzində alıcının kredit kartı fifinin ləğvini və müvafiq məbləğin müvafiq bankdan əvvəl alıcının hesabına qaytarılmasını və əməliyyatın elektron poçt vasitəsilə ALıCıYA bildirilməyini təşəbbüs edir. Belə bir halda SATıCı müvafiq bankın səbəb olduğu ləngimələrə görə məsuliyyət daşıya bilməz.

5.8 - ALıCı və/və ya ALıCıNıN çatdırmaq istədiyi şəxsə və/və ya müəssisələrə çatdırıldığı məhsulların qüsurlu və ya qüsurlu olması halında, müvafiq məhsul və ya məhsullar ALıCı tərəfindən alındığı gündən başlayaraq 7 gün ərzində Dİn SATıCı-ya göndərilir və zəmanət şərtləri daxilində lazımi təmir və ya əvəzetmə prosesini həyata keçirmək məqsədilə göndərmə xərcləri DYİC tərəfindən tutulmalıdır. Belə olan halda, əgər 7 günlük müddət başa çatırsa, ALıCı məhsulu müvafiq xidmətə aparmalıdır. 

5.9- Bu müqavilə alıcı tərəfindən elektron qaydada təsdiq edildikdən sonra (üzvlük reallaşdıqdan sonra) ................ ünvana çatdıqdan sonra keçərlidir. Maddə -

6. TƏRKİYYATIN HAQQI. Alıcı müqavilənin subyekti olan məhsulun özünə və ya göstərilən ünvanda olan şəxsə/təşkilata çatdırılmasından yeddi (7) gün müddətində geri çəkilmək hüququna malikdir. Geri çəkilmə hüququndan istifadə etmək üçün bu müddət ərzində VİlLAD-a faks və ya elektron poçt vasitəsilə xəbər verilməli və məhsul 7-ci maddənin təminatları çərçivəsində istifadə edilməməli və paketə zərər vurulmamalıdır. Əgər bu hüquqdan istifadə olunursa, 3-cü şəxsə və ya alıcıya çatdırıldığı məhsulun SATıCı-ya göndərildiyi yükün çatdırılma hesabatının nümunəsi ilə orijinal satış hesab-fakturasını geri qaytarmağa borcludur. Bu sənədlərin alınmasından sonra 7 gün ərzində SATıCı məhsul qiymətini BUYER-in kredit kartı hesabına qaytarmaq üçün müvafiq banka daxil olur. Məhsul qiymətinin geri qaytarılmasında bank tərəfində olan qüsurlara görə SATıCı məsuliyyət daşıya bilməz. Əgər satışın orijinal fakturası göndərilməzsə, dəyər əlavə edilmiş vergi və digər hüquqi öhdəliklər, əgər varsa, geri qaytarılmır. Geri çəkilmə hüququna görə geri qaytarılan məhsulun yük qiyməti ALıCıYA məxsusdur. Bundan başqa, geri çəkilmə hüququ öz mahiyyətinə görə geri qaytarıla bilməyən məhsullar, qablaşdırıla bilən məhsullar, kopya edilə bilən proqram və proqramlar, tez pisləşən və ya müddəti bitmiş məhsullar üçün istifadə edilə bilməz. Bütün növ proqram və proqramlarda, DVD, VCD, CD və kassalarda, Kompüter və stasionar istehlak mallarında (toner, kartric, serit v.b) və pulsuz kosmetik məhsullarda geri çəkilmə hüququnun həyata keçiridiyi, məhsulun paketlərinin açılmaması, qənim deyil və məhsulun istifadə olunmaması şərti ilə həyata keçirilir.

7. SƏLAHIYYƏTLI MƏHKƏMƏ. Bu müqavilənin həyata keçirilməsində Alıcının və ya SATıCıNıN yaşayış yerində olan Ticarət Arbitraj Komitələri və TICARƏT MƏHKƏMƏLƏRI Sənaye və Ticarət Nazirliyi tərəfindən elan edilmiş qiymətədək səlahiyyətlidir. Əgər sifariş elektron qaydada təsdiq edilərsə, ALıCı bu müqavilənin bütün təminatlarını qəbul etmiş sayılır.

 

Prepared by  T-Soft E-Commerce.